Dịch vụ đào tạo

Tin học kế toán

Tin học kế toán

Giảng viên: 0

Học phí cũ: 1.500.000 đ

Học phí mới: 1.275.000 đ

Số học viên: 15

Công ty A có 10 bạn ứng viên xin vào học việc ở vị trí kế toán. Công việc đầu tiên các ứng viên nhận ...

Khoá đào tạo Tin Học Văn Phòng

Khoá đào tạo Tin Học Văn Phòng

Giảng viên: Đoàn Thùy Linh

Học phí cũ: 1 đ

Học phí mới: 1 đ

Số học viên: 15

Tin học văn phòng nói riêng và tin học ứng dụng nói chung ngày càng trở nên phổ biến và hết sức quan trọng ...

Khóa đào tạo Kỹ Năng Sử Dụng Máy Tính Chuyên Nghiệp

Khóa đào tạo Kỹ Năng Sử Dụng Máy Tính Chuyên Nghiệp

Giảng viên: Nguyễn Thị Hồng

Học phí cũ: 1.600.000 đ

Học phí mới: 1.200.000 đ

Số học viên: 15

Kỹ năng sử dụng máy tính chuyên nghiệp là một trong số các kỹ năng rất cần thiết trong thời đại hội ...

Khóa đào tạo Tin Học Văn Phòng Nâng Cao

Khóa đào tạo Tin Học Văn Phòng Nâng Cao

Giảng viên: Đoàn Thùy Linh

Học phí cũ: 1.200.000 đ

Học phí mới: 800.000 đ

Số học viên: 15

Khoá đào tạo Tin học văn phòng nâng cao giúp bạn nâng cao những kỹ năng chuyên biệt về Tin học văn phòng. ...

Thông tin giảng viên

 • Nguyễn Thị Hằng

  GV: Nguyễn Thị Hằng

  Bộ môn: Hành trang vào lớp 1

 • Nguyễn Thị Thùy Vân

  GV: Nguyễn Thị Thùy Vân

  Bộ môn: Luyện chữ đẹp

 • Trần Thị Phương Anh

  GV: Trần Thị Phương Anh

  Bộ môn: Luyện chữ đẹp

 • Nguyễn Thị Ngọc Linh

  GV: Nguyễn Thị Ngọc Linh

  Bộ môn: Luyện chữ đẹp

 • Dương Thị Mai Phương

  GV: Dương Thị Mai Phương

  Bộ môn: Tiếng anh giao tiếp

 • Đoàn Thùy Linh

  GV: Đoàn Thùy Linh

  Bộ môn: Môn Tin Học

 • Nguyễn Thị Hồng

  GV: Nguyễn Thị Hồng

  Bộ môn: Môn Tin Học

 • Gia sư tại nhà
 • Thiết kế website
 • Du học
 • Đào tạo lái xe
 • Tuyển sinh
 • Bất động sản